BHP          PPOŻ          Pierwsza pomoc          HACCP          AZBEST          Metodyka prowadzenia szkoleń UFRJ


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Skip Pomoc merytoryczna

Pomoc merytoryczna

ASEKOR
bhp@asekor.pl
kom: 507205353
Skip LoginSkip Course categories

Course categories

  Nasza oferta

szkolenia-okresowe-bhp-przez-internet-e-learning

      Szkolenia BHP

      Szkolenie BHP dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, 
      pracowników inżynieryjno - technicznych, pracodawców, osób kierujących pra-
      cownikami oraz pracowników administracyjno - biurowych. Celem szkolenia jest 
      zaznajomienie pracownika w szczególności z podstawowymi przepisami bezpie-
      czeństwa i higieny pracy zawartymi w Kodeksie pracy, w układach zbiorowych 
      pracy lub w regulaminach pracy, przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa 
      i higieny pracy obowiązującymi w danym zakładzie pracy,zasadami udzielania 
      pierwszej pomocy w razie wypadku.

     od 35zł                                             Szczegóły     Zamów    


jpg


      Zapraszamy na Szkolenie z zakresu Pierwszej Pomocy. Organizowane przez nas 
      kursy są gwarancja zdobycia niezbędnej wiedzy oraz praktycznych umiejętności 
      ratowniczych. Szkolenie przeprowadzane jest zgodnie z wytycznymi Europejskiej 
      Rady Resuscytacji przez doświadczonych ratowników i instruktorów.  
 
    od 35zł                                             Szczegóły     Zamów    


jpg


      Szkolenie ma na celu zapoznanie nowo zatrudionych pracowników z przepisami 
      i instrukcjami ppoż dla danego stanowiska pracy oraz zasadami postępowania 
      na wypadek wystąpienia pożaru. Zagrożenie pożarowe, zapoznanie z instrukcją 
      pożarową obiektu, rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie, oznakowanie 
      pożarowe i ewakuacyjne, ewakuacja i procedury alarmowe, obsługa podręcznego 
      sprzętu gaśniczego.    od 35zł                                             Szczegóły     Zamów    


jpg


      Termin HACCP oznacza analizę zagrożeń i krytycznych punktów kontroli 
      w przemyśle spożywczym, gastronomii i handlu artykułami spożywczymi. 
      Wdrażanie systemu HACCP polega na kształtowaniu w zakładzie pracy zasad 
      dobrej praktyki produkcyjnej i dobrej praktyki higienicznej.     od 35zł                                             Szczegóły     Zamów    


jpg


      Osoby kierujące pracownikami i pracownicy, którzy wykonują prace narażające 
      na działanie pyłu azbestowego, zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA
      GOSPODARKI I PRACY, muszą odbyć odpowiednie szkolenie celem 
      dopuszczenia do wykonywania prac związanych z wykorzystaniem  wyrobów
      azbestowych. Szkolenie jest prowadzone w formie e-learningu dla pracodawców
      i osób kierujących pracownikami. Do wyboru są dwie opcje językowe:  polska
      i angielska.

    od 35zł                                             Szczegóły     Zamów   

Available Courses


Online: 0 Messages: 0
You are not logged in. (Login)